Privacyverklaring van Museum Sluiskil

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van Museum Sluiskil. Museum Sluiskil is onderdeel van de stichting Ter Kille.

 Museum Sluiskil (stichting Ter Kille) respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie, die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Museum Sluiskil.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een dienst van Museum Sluiskil, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Museum Sluiskil en gebruikt om onze dienst(en) aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Museum Sluiskil worden gebruikt om u te informeren over producten en andere diensten van Museum Sluiskil. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt het ontvangen van mailings van Museum Sluiskil wel ten allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Museum Sluiskil.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Museum Sluiskil.

Uw recht omtrent uw gegevens

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich ten allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Museum Sluiskil maakt geen gebruik van cookies op de website

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door het Museum Sluiskil. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

TOP