.
  • Toekomst / Oproep

    Nadat de realisatie van de aanbouw is afgerond zal er plaats worden gemaakt voor telkens kleinere thematentoonstellingen.Per halfjaar zal een al dan niet nog actieve vereniging aandacht krijgen. De eerste vereniging waaraan aandacht wordt besteed, zal toneelvereniging Sempre Avanti zijn. Mocht u nog in het bezit zijn van foto’s dan hoopt het museum dat het deze foto’s mag inscannen waarna u ze uiteraard weer terug kunt krijgen. U kunt hiervoor contact opnemen via  info@museumsluiskil.nl. …...

  • Klassenfoto’s

    De tentoonstelling van klassenfoto’s loopt nog. Dus als u de tentoonstelling nog niet heeft gezien of u wilt de tentoonstelling nogmaals bekijken, dan kan dit zodra het Museum Sluiskil  toestemming heeft om het Museum open te stellen voor bezoekers. Wij volgen hierin de maatregelen die door de overheid worden vastgesteld. Inmiddels hebben we de collectie klassenfoto’s nog kunnen uitbreiden met ongeveer 100 extra foto’s.  …...


Een bezoek aan Museum Sluiskil is een unieke ervaring voor al diegenen, die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van dit kanaaldorp. In het museum wordt het verleden van Sluiskil op een bijzondere manier gepresenteerd. De

Museum Sluiskil

fossielencollectie van paleontoloog Marvin Overbeeke  is te zien in het museum.  Daarnaast wordt ieder half jaar een ander Sluiskils thema belicht.  Bijzondere aandacht wordt besteed aan ‘Verdronken Sluiskil’; dat gedeelte van het dorp dat in 1968 ten prooi is gevallen aan de kanaalverbreding. Ook is in dit museum permanent de bijzondere brandweercollectie van Gerben Dijkstra ondergebracht. 

TOP