.
  • Aanbouw museum

    De bouw van de extra Heroszaal vordert gestaag. Aan de buitenkant wordt nog een stenen pilaar gemetseld en zal de aansluiting met het oude schoolplein nog worden gerealiseerd. Binnen is het werk bijna klaar. Als alles klaar is kan worden begonnen met de inrichting. De brandweerwagen van de cokesfabriek zal hier komen te staan. En de oude Commer, de ziekenauto van het Sint Elisabethziekenhuis.  Het bestuur hoopt de nieuwe zaal in het voorjaar van het jaar 2021 officieel in gebruik te kunnen nemen.…...

  • Ommetje Sluiskil en Zandstraat

    Sinds kort kunnen we in onze filmzaal de film laten zien “Ommetje van Sluiskil” en “Ommetje Zandstraat”. De films zijn gemaakt en  beschikbaar gesteld door George Dobbelaar van Dobamer producties.  Als u interesse heeft om deze films te zien dan kunt u dit bij het bezoek aan het museum vragen aan een van onze medewerkers.…...


Een bezoek aan Museum Sluiskil is een unieke ervaring voor al diegenen, die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van dit kanaaldorp. In het museum wordt het verleden van Sluiskil op een bijzondere manier gepresenteerd. De

Museum Sluiskil

fossielencollectie van paleontoloog Marvin Overbeeke  is te zien in het museum.  Daarnaast wordt ieder half jaar een ander Sluiskils thema belicht.  Bijzondere aandacht wordt besteed aan ‘Verdronken Sluiskil’; dat gedeelte van het dorp dat in 1968 ten prooi is gevallen aan de kanaalverbreding. Ook is in dit museum permanent de bijzondere brandweercollectie van Gerben Dijkstra ondergebracht. 

TOP