Nadat de realisatie van de aanbouw is afgerond zal er plaats worden gemaakt voor telkens kleinere thematentoonstellingen.
Per halfjaar zal een al dan niet nog actieve vereniging aandacht krijgen, indien mogelijk met digitale beelden. De eerste vereniging waaraan aandacht wordt besteed, zal toneelvereniging Sempre Avanti zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.

Mocht u in het bezit zijn van foto’s dan hoopt het museum dat het deze foto’s mag inscannen waarna u ze uiteraard weer terug kunt krijgen. Andere spullen zijn uiteraard ook van harte welkom. Momenteel zijn we met name op zoek naar foto's van Sempre Avanti, het Ziekenhuis Sluiskil en de Cokesfabriek. Reacties kunnen via info@museumsluiskil.nl worden doorgegeven.

TOP