150 jaar spoorweg Mechelen-Terneuzen

Koegors Station SluiskilDit jaar is het 150 jaar geleden, dat de spoorweg Mechelen-Terneuzen is aangelegd. Dit spoor liep door de Koegorspolder en er was een station genaamd station Sluiskil. Via station Sluiskil kon je op de lijn Terneuzen-Gent overstappen richting station Sluiskil Brug. Toentertijd was het spoor niet alleen voor goederenvervoer maar ook personenvervoer was mogelijk. Op meerdere plaatsen in Zeeuws Vlaanderen en Vlaanderen wordt aandacht besteed aan dit jubileum. Zowel station 'Sluiskil' als station 'Sluiskil Brug' waren belangrijke schakels  in deze spoorlijn.  Vanaf 4 september 2021 is er een (deel)expositie te zien over het thema 150 jaar spoor Mechelen-Terneuzen.

 

Station 'Sluiskil' in de Koegorspolder werd in 1869 in gebruik genomen bij de opening van de spoorweg Gent-Terneuzen. In de KLocomotief met wagons Station Sluiskiloegorspolder werd rond 1870 de spoorweg Mechelen-Terneuzen aangelegd. Bij station 'Sluiskil' sloot deze in 1871 in gebruik genomen spoorweg aan op de in 1869 in gebruik genomen spoorweg Gent-Terneuzen. In 1892 werd een begin gemaakt met het aanleggen van wisselverbindingen aan de zuidkant van het station zodat er van drie wisselsporen gebruik kon worden gemaakt. In 1903 kwam een dubbelspoor tussen station Sluiskil en Terneuzen gereed. Rond 1929 beleefde dit spoor een bloeiperiode. Toen werd in Sluiskil de kunstmestfabriek Compagnie Neerlandaise de L'Azote, de huidige Yara gebouwd. Ook de bouw van de staalfabriek in Terneuzen zorgde voor drukte. Over het spoor werden vanuit Frankrijk en België bouwmaterialen en fabrieksinstallaties aangevoerd. Ook kolen, mijnstutten, ijzererts, papierhout en wol passeerden in die jaren het station 'Sluiskil'. De huidige schrijfwijze van Coegorspolder is nu Koegorspolder. Het station stond ongeveer tegenover de plaats waar nu gemeentewerken en brandweergarage is gehuisvest. De kazerne is vernoemd naar station Sluiskil. Ook was hier indertijd ook de mogelijkheid om als passagier over te stappen op de lijn Mechelen-Terneuzen / Gent-Terneuzen. Het station werd in het jaar 1951 gesloten voor reizigersvervoer en enkele jaren later gesloopt. Station 'Sluiskil Brug' werd gesloopt voor de kanaalverbreding in 1967.

TOP