De bouw van de extra Heroszaal vordert gestaag. Aan de buitenkant wordt nog een stenen pilaar gemetseld en zal de aansluiting met het oude schoolplein nog worden gerealiseerd. Binnen is het werk bijna klaar. Als alles klaar is kan worden begonnen met de inrichting. Links zal de brandweerwagen van de cokesfabriek komen te staan met daaromheen een tentoonstelling van de cokesfabriek. Rechts zal de oude Commer, de ziekenauto van het Sint Elisabethziekenhuis worden neergezet. Het bestuur hoopt de nieuwe zaal in het voorjaar van het jaar 2021 officieel in gebruik te kunnen nemen.

TOP