Museum Sluiskil kan niet bestaan zonder donateurs. 

Zonder de steun van donateurs is het bijna onmogelijk om de collectie telkens aan te passen, vernieuwingen door te voeren of noodzakelijke reparaties uit te laten voeren.

Een donateur heeft gratis toegang tot het museum. Daarnaast wordt hij/zij regelmatig via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuwe tentoonstellingen, wijzigingen en projecten.

Een donateurskaart voor één persoon kost € 15,00.

Een donateurskaart voor twee personen kost € 25,00.

Wilt u donateur worden? Vul dan het bestelformulier in.

Maak het juiste bedrag over op :
Rabobank NL58RABO01780.54.054
t.n.v. Stichting Ter Kille – Museum Sluiskil
onder vermelding van Donateur Museum Sluiskil

De donateur(s) kaart(en) zullen klaar liggen in het museum  als de donatie op de rekening is gestort.

Donateur worden.

 

Verificatie

TOP